زیدوی

وقتی صحبت از سلامتی می شود، الزاما" چربی چیز بدی نیست. بدن در رژیم غذایی به مقداری چربی احتیاج دارد و در واقع برای کارهای بسیار مهمی از جمله تامین انرژی، رشد سلول ها و حفاظت از اندامها، گرم نگهداشتن بدن و کمک به جذب برخی ریز مغذی ها و تولید هورمونها به چربی احتیاج دارد. روغنها بهترین منبع تامین این چربی ها خواهند بود، البته اگر به درستی انتخاب شوند.
برند زیدوی انتخاب صحیح روغن برای رژیم غذایی سالم است.