ویلا گریملی

در قلب دهکده دنیگریس باسامیکو در مودنا ایتالیا، ویلا گریملی متولد شده است. این مرکز که در حقیقت خانه سابق پروفسور جمینیو گریملیاست، از قرن 16ام به عنوان مرکز مطالعه سرکه بالزامیک، با دقت سرکه بالزمامیکی را بازسازی کرده که در حقیقت تعادل سنت و نوآوری را منعکس کند. این تعادل شاعرانه الهام بخش مجموعه محصولات خود را با دو برند De Nigris و Villa Grimelli عرضه می کند.