ترزا

نوشیدنی بر پایه مالت ترشیا، یک نوشیدنی تخمیری است که ماده اصلی آن دانه جو بوده و در کارخانه ای مانند تولید آبجو یا ماءالشعیر تولید می شود. در آن به دانه های جو اجازه داده می شود تا جوانه بزنند و به صورت سنتی به آن عصاره مالت می گویند، سپس این عصاره در فرایند تولید نوشیدنی گازدار قرار می گیرد.