سن دالفور

داستان سن دالفور به صد ها سال پیش و روستایی در فرانسه که به باغ های انگور، خاک حاصلخیز و مردم مهربانش معروف است، بر می گردد. مربای سن دالفور در حقیقت با یک دستور پخت خانگی و برای تهیه مربای دست ساز از منطقه آکواتاین نزدیک بوردو است. این منطقه در جنوب غربی فرانسه و در کنار باغ های انگور قرار دارد که بخاطر خاک حاصلخیز و میوه هایی با طعم خاص و مقوی اش معروف است.
این مربا ها از پخت ملایم میوه های دستچین شده و شیرین شده با شهد انگور های رسیده و آبگیری به روش سنتی فرانسوی تهیه شده است. با اینکه این روش تولید، گران است ولی نتیجه آن مربایی با بهترین طعم در کل دنیا است.