لازارونی

لازارونی، برند بسیار مشهور ایتالیایی است که بیسکویت صنعتی را از سال 1888 تولید کرده است. خانواده لازارونی در اوایل قرن 18 از والتلینا به سارونو مهاجرت و بیسکوییت های دست ساز آمارتی دی سارونا را عرضه کردند و در اویل قرن 19 با گسترش فعالیت خود در حیطه خردل و انواع شربتها شرکت خود را گسترش دادند. در حال حاضر بیش از 350 نوع بیسکویت در سبد کالای این شرکت وجود دارد که به سراسر دنیا صادر می شود.