کارا کوکو

برند کارا در حقیق افتخار ملی برای کشور اندونزی است چرا که توانسته به بهترین نحو و با بسته بندی آسپتیک شیر نارگیل را به بیش از 80 کشور جهان عرضه کند. در حقیقت برند کارا با زندگی کشاورزان نارگیل اندونزی گره خورده و توانسته ارتباط اقتصادی بین این صاحبان تعاونی کوچک کشاورزی را با دیگر افراد و مشاغل با زیرساختی عمومی فراهم آورد تا علاوه بر رشد و توسعه فعالیتهای کشاورزان، امکان تحصیل بهتر برای کودکان آنها را نیز فراهم آورد.
بنابراین نوشیدن کارا نه تنها به سلامت فرد کمک می کند، بلکه به بهبود کیفیت زندگی کشاورزان هم کمک خواهد کرد.