کگی

شرکت کگی به عنوان کسب و کاری خانوادگی، از سال 1934 مشغول شاد تر کردن دنیا با طعمی از شکلاتهای سویس است. این شرکت از فرآوری کائوئو و تولید شکلاتهای خوشمزه و خاص سویسی تا توسعه فن آوری در صنعت ویفر توانسته بیش از 80 سال برتر برند ویفر شکلاتی در دنیا باشد.