فیله بلو

برند فیله بلو در سال 1920 در بریتانی، شمال شرقی فرانسه ثبت شده است. از خانه های کوچک برتون تا آپارتمان های پاریس، بیسکوییت های فیله بلو، بیسکویت کره ای و گلت محبوبیت خود را قرن هاست که حفظ کرده است.

در سال 1919 هنری فریانت به همراه همسرش کارخانه بیسکویت سازی پونت لابه را احداث کردند تا بتوانند برای همه بیسکویت درست کند. از آن به بعد این کارخانه با سرمایه گذاری های پی در پی، توسعه و مدرن سازی توانست به برند شناخته شده ای در اروپا تبدیل شد.