دیولا

دیولا به مدت 130 سال یکی از مهمترین تولیدکنندگان ماکارونی در جهان بوده و توانسته ارزشهای خوب و اصیل آپولیایی خود را حفظ کند. ماکارونی دیولا از بلغور گندم دوروم که در ایتالیا کشت می شود تولید می گردد. سنت، تجربه و فناوری از ارکان اساسی تولیدات محصولات با برند دیولا هستند که منجربه پیشنهاد یک رژیم صحیح و سالم مدیترانه ای در سراسر جهان شده است.