کلاویس

شرکت کلاویس فرانسه، در منطقه شامپاین فرانسه، از قرون 19 مشغول تولید خردل خالص و سس ها وابسته به آن است. این خردل ها حاوی دانه های بسیار خالص و خاص خردل دیژون است که طعم قوی د خردل ایجاد می کند. این خردل با تجربه و هنر دست تولید کنندگان اجدادی طعم قوی و خاصی را ایجاد می کند.