بروسارد

در سال 1931 جورج بروسارد نام خود را روی بیسکویت های تخم مرغی گذاشت و آنها را به بازار فرانسه عرضه کرد. وی در سال 1962 توانست با تحول در کیفیت، کیک های آماده بروسارد را به بازار عرضه کند. در سال 1968 با سرمایه گذاری شرکت آمریکایی، این شرکت از حالت بومی خارج شد و به دنیای بین الملل پیوست. آنها توانستند با تحول در صنعت کیک های صنعتی با حفظ کیفیت بیش از 60 نوع کیک را به سراسر دنیا ارسال کنند.