کلویس به غذای شما طعم میدهد

خردل با دانه فلفل سبز - 200 گرمی

دارای محصولات کم چرب رژیمی
تهیه شده از دانه خردل طبیعی
خردل های متنوع، در طعم های خاص و متفاوت
برنده مدال برترین "خردل دیژون" در جهان

Image is not available

Green Pepercorn Mustard - 200gr

خردل دانه کامل - 200 گرمی

سس خردل کم چرب دیژون- 500 میلی لیتر

Dijon Low Fat Mustard - 500ml

خردل گیاهی - 200 گرمی

Provence herbs Mustard - 200gr

Icon
Icon
Icon
Image is not available

خردل دیژون - 200 گرمی

خردل ترخون - 200 گرمی

Tarragon Mustard - 200gr

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

سس خردل کم چرب دانه کامل - 500 میلی لیتر

Whole Grain Low Fat Mustard - 500ml

Icon

Dijon Mustard - 200gr

Dijon Mustard - 200gr

Slider