برای شما که تفاوت را احساس میکنید

کوکی شکلاتی - 200 گرمی

فاقد روغن پالم
بسیار مغذی و پر انرژی
دارای پروتئین تخم مرغ و گندم
فیبر مناسب و بهبود عملکرد دستگاه گوارش

Image is not available

Cookies with Almond & chocolate chips / 200 gr

بیسکویت با روکش شکلات تلخ - 150 گرمی

Biscuit with Dark Chocolate / 150gr

بیسکویت با روکش شکلات شیری - 150 گرمی

Biscuit with MIlk Chocolate / 150gr

Pure butter Shortbread / 125 gr

Icon
Icon
Icon
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

کوکی بادام و شکلات - 200 گرمی

Chocolate chips cookies / 200gr

گالت کره ای - 125 گرمی

Pure (Breton) butter Galletes / 125 gr

Image is not available
Icon

بیسکویت کره ای - 125 گرمی

Slider