آسان باز کنید، خنک بنوشید

نوشیدنی مالت با طعم سیب

نوشیدنی مالت بدون الکل، محصولی از شرکت هلندی ترشیا با بیش از 250 سال سابقه

نوشیدنی مالت بدون الکل، محصولی از شرکت هلندی ترشیا با بیش از 250 سال سابقه
با درب آسان باز شو
دارای انواع ویتامین های گروه ب
حاوی طعم دهنده های 100 درصد طبیعی

نوشیدنی مالت بدون الکل، محصولی از شرکت هلندی ترشیا با بیش از 250 سال سابقه
با درب آسان باز شو
دارای انواع ویتامین های گروه ب
حاوی طعم دهنده های 100 درصد طبیعی

Image not available
Image not available
Image is not available
Image not available

Apple / 330ml

Apple / 330ml

Apple / 330ml

نوشیدنی مالت کلاسیک

Classic / 330ml

Classic / 330ml

Classic / 330ml

Image not available

نوشیدنی مالت با طعم لیمو

Lemon / 330ml

Lemon / 330ml

Lemon / 330ml

نوشیدنی مالت با طعم آناناس

Pineapple / 330ml

Pineapple / 330ml

Pineapple / 330ml

Icon
Icon
Icon
Icon
Slider